Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгы үчүн Улуттук банк Баткен «Ишкер» микрокредиттик агенттиги мекемесинин 2004-жылдын 9-августундагы № 68 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн аракетин 2019-жылдын 24-июнунан тартып убактылуу токтотту.  

Баткен «Ишкер» микрокредиттик агенттиги мекемесинин дареги: Баткен шаары, Т. Садыков көчөсү, № 38