Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тынаев Нурланбек Орунбековичтин талапкерлигине 2020-жылдын 15-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.