1. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААК тарабынан «Борбордук Азиялык Капитал Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Турсунбекова Айдай Чыныбаевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 11-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды».  

2. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Мусуралиев Суйунтбек Иратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 11-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды».