- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абдыразаков Эркинбек Талиповичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Касымалиев Адылбек Алешовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ускенбаева Гульнара Тураровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Муртазалиев Шамиль Муртазалиевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ЭкоИсламикБанк» жабык акционердик коому тарабынан «ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Шермухамедов Нурбек Азизовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 18-февралында макулдук берүү чечимин кабыл алды.