Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Карман» жоопкерчилиги чектелген коомуна 2019-жылдын 26-августунда берилген лицензиялар кайтарылып алынгандыгына байланыштуу төлөм системасынын операторунун № 2025260819 жана төлөм уюмунун № 3025260819 лицензияларынын жараксыз экенин маалымдайт.