Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсу, 100/33 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Дастан и Ко» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 29-октябрындагы № 5943 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 17-ноябрынан тартып 1-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду.