1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-ноябрында «Компаньон Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, аудит боюнча комитеттин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Балиашвили Вано Гивиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-ноябрында «КШБ» ЖАКтын ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Хамраев Уланбек Абдивалиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-ноябрында «КШБ» ЖАКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ташбаев Алмаз Халдаровичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 18-ноябрында «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Самиев Шергазы Сайтмаматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды.