Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн: 

1. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150, 29/1-бөлүмү боюнча жайгашкан ЖЧК «Жетиген и Ко» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 02-февралындагы № 6056 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-январынан тартып тартып 15 (он беш) календардык күндүк мөөнөткө токтотулду. 

2. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 148, 8-батир боюнча жайгашкан ЖЧК «Жетиген групп» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 26-августундагы № 5923 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-январынан тартып тартып 15 (он беш) календардык күндүк мөөнөткө токтотулду. 

3. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 148, 2-батир боюнча жайгашкан ЖЧК «БМК Компани» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 21-июнундагы № 6151 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-январынан тартып тартып 15 (он беш) календардык күндүк мөөнөткө токтотулду. 

4. Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 150, имарат №29 боюнча жайгашкан ЖЧК «Жетиген Финанс» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 22-ноябрындагы № 5952 лицензиясынын аракети 2022-жылдын 12-январынан тартып тартып 15 (он беш) календардык күндүк мөөнөткө токтотулду.