1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «Керемет Банк» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна «Керемет Банк» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Джумаканов Рысбек Чанаевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «Керемет Банк» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна «Керемет Банк» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Жумашев Бакыт Курманалыевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Ибрагимова Кира Сергеевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Асылбаева Гульшат Кадыровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы/мүчөсү кызмат ордуна «БАКАЙ БАНК» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Ибрагимов Сергей Мухамедовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «Бай-Тушум» Банкы ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасынын биринчи орун басары/чекене бизнес директору кызмат ордуна сунушталган Качкеев Мурас Рысбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 24-мартында «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы кызмат ордуна «ФинансКредитБанк КАБ» ачык акционердик коому тарабынан сунушталган Альчиев Эрмек Карагуловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды.