Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, анын ичинде МФУ тарабынан бир эле жакка же ага байланыштуу адамдардын тобуна берилүүчү кредиттөөнүн чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн микрофинансылык уюмдардын бирине 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды.