1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Орозова Гульнара Саратанбековнанын талапкерлигине 2022-жылдын 16-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абжанов Даулет Кубеновичтин талапкерлигине 2022-жылдын 16-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАК тарабынан «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКтын аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Султанов Руслан Раимбековичтин талапкерлигине 2022-жылдын 16-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ААК тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү / директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Айдосов Нурдаулет Галымовичтин талапкерлигине 2022-жылдын 16-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды.