2022-жылдын 22-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2022-жылдын 24-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган. 

Базаркулов Улан Аскарбекович «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды.