Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышууда жабыркаган карыз алуучуларга финансы-кредит уюмдары тарабынан көрүлгөн чаралар 

  

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2 (НПА) «Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдардын кардарларына колдоо көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери тууралуу» токтомунун жана 2022-жылдын 18-ноябрындагы № 2022-П-12/71-1 (НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери тууралуу» токтомунун талаптарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүп турат.   

2023-жылдын 28-февралына карата финансы-кредит уюмдарына (мындан ары - ФКУ) 514 карыз алуучу кайрылган, 36,2 млн сом суммасында 377 кредит жоюлган, 66,5 млн сом суммасында 227 кредит реструктуризацияланган.  

2022-жылдын 18-ноябрында кабыл алынган токтомду ишке ашыруу максатында, ФКУ Баткен областындагы карыз алуучулар боюнча бир катар чараларды көргөн:  

- 2022-жылдын 18-ноябрынан 2023-жылдын 28-февралы аралыгында ФКУ тарабынан 2 799, 9 млн сомго 27 207 кредит артыкчылыктуу тартипте каралган жана берилген;  

- «Кепилдик фонду» ААК 254,4 млн сом суммасына 232 кредит боюнча 115,5 млн сом суммасына 228 кепилдик берген.  

Учурда ФКУлар жабыркаган карыз алуучулардан келип түшкөн бардык арыздарды карап жатат жана алар банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүшөт.