Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 24-апрелинен тартып улуттук валютаны жүгүртүүгө киргизилишинин 30 жылдыгына карата «Тарыхый окуялар» сериясындагы «Тай-туяк» жана «Сомго 30 жыл» коллекциялык монеталарын жүгүртүүгө чыгарат. 

 

«Тай туяк» монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин ХIX кылымдарда акча жүгүртүү чөйрөсүндө колдонулган күмүш куймасы - тай туяктын сүрөтү түзөт. Монетанын жогору жагында анын аталышы, ошондой эле монетанын сапат белгиси (Ag 925) жана салмагы (500 g) жайгашкан, ал эми монетанын төмөн жагында анын номиналы (500 с) көрсөтүлгөн. 

Монетанын арткы бетинде кыргыз тоолору жана кыргыз оймо-чиймеси түшүрүлгөн, бул сүрөттөлүш негизинен байыркы менен азыркы доорду бириктирген негизги идеяны түшүндүрөт. Монетанын борборунда Кыргыз Республикасынын герби берилген. Монетанын четинде тегерете: «Национальный банк Кыргызской Республики / Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» жазуусу жайгашкан. Монетанын төмөн жагында чыгарылган жылы (2023) көрсөтүлгөн. 

«Тай-туяк» күмүш монетасы Улуттук банк тарабынан чыгарылган салмагы 500 грамм жана номиналы 500 сом болгон алгачкы монета болуп саналат. 

 

 

«Тай туяк» коллекциялык монетасынын өзгөчөлүгү 

 

Номиналы 

500 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

Ag 925 

Диаметри (мм) 

90,00 

Салмагы (г) 

500,00 

Аткаруу сапаты 

«Proof» 

Нускасы (даана) 

500 

Кошумча технология 

жогорку рельеф; оксидирлөө 

Сатуу баасы 

93 300 С 

 

 

«Сомго 30 жыл» монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжети катары ар башка жылдарда чыгарылган банкноттордун фрагменттеринин үстүнө «30» саны жана сомдун графикалык белгиси «С» түшүрүлгөн. Монетанын оң жана сол жагында жүгүртүүдөгү монеталардын сүрөттөрү жайгаштырылган. Монетанын жогору бөлүгүндө монетанын аталышы: «Сомго 30 жыл / Сому  30 лет», ал эми төмөн жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925), монетанын салмагы (28.28 g) жана номиналы (10 сом) көрсөтүлгөн. 

Монетанын арткы бетинде көз карандысыз Кыргызстандын алгачкы кагаз тыйындарында колдонулган саркеч улуттук оймо-чийменин фонунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын четинде тегерете: «Национальный банк Кыргызской Республики / Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазуу жайгаштырылган. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө чыгарылган жылы көрсөтүлгөн (2023). 

 

 

 

«Сомго 30 жыл» коллекциялык монетасынын өзгөчөлүгү 

Номиналы 

10 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

Ag 925 

Диаметри (мм) 

38,61 

Салмагы (г) 

28,28 

Аткаруу сапаты 

«Proof» 

Нускасы (даана) 

1 000 

Сатуу баасы 

4 110 С 

 

 

Ар бир коллекциялык монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган. 

Улуттук валютанын коллекциялык монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

Коллекциялык монеталар Улуттук банктын мекемелеринин кассаларында, ошондой эле нумизматикалык баалуулуктарды сатуу боюнча www.numizmat.nbkr.kg веб-сайты аркылуу иш күндөрү саат 9.00дөн 15.00гө чейин сатылат.