«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Асанов Адилет Кочкенбаевичтин талапкерлигине 2023-жылдын 5-декабрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.».