Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, 67/1, «MEGA TRADE» соода борбору дареги боюнча жайгашкан «Канат ЛТД» ЖЧК алмашуу бюросунун 2022-жылдын 11-августундагы  6338 лицензиянын аракети 2024-жылдын 17-апрелинен тартып 1-майын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду.