1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Сулайманова Айсулуу Кубанычбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 11-апрелинде кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банк» ЖАКсы тарабынан Директорлор кенешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шерматов Шиддат Жамалбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 11-апрелинде кабыл алды.