2019 - жылдын 4 - сентябрында Улуттук банк тарабынан ЖАК «Чанг Ан» микрофинансылык компаниясына» №014 жана 014/1 айрым банк операцияларын улуттук жана чет өлкө валюталарында жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы берилди.