Россия Инвестициялык Банк» ачык акционердик коому фирмалык (расмий) аталышын «Керемет Банк» ачык акционердик коомуна өзгөрткөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик кайра каттоо жол-жобосунан өттү

«Керемет Банк» ачык акционердик коомунун (мындан ары Банк) №049 лицензиясы, улуттук жана/же чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүү укугуна берилген №049 лицензияга карата уруксат берилген банктык операциялар тизмеги 2019-жылдын 3-октябрында Банктын өтүнүч катынын негизинде алмаштырылды.