1.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Акматалиев Темирбек Асанбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 31-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Азимжанов Алыбек Асилбековичтин талапкерлигине 2019-жылдын 31-октябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.