Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн «ДРИМ ПРОДАКШН» жоопкерчилиги чектелген коомунун 2015-жылдын 29-декабрындагы № 2019291215 жана № 3019291215 лицензияларын 2020-жылдын 10-январынан тартып кайтарып алды