1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин көчөсү, үй № 2, № 10 квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Бай-плюс» алмашуу бюросунун 2018-жылдын 5-февралындагы № 5640 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 11-февралынан тартып 19-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекти 299 в («Ала Арча» соода борбору, 1-кабат) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Нурзаман ЛТД» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 19-сентябрындагы № 5927 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 10-февралынан тартып 18-февралын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду.