Азия Кредит Сервис» Микрокредиттик компаниясы» Жоопкерчилиги чектелген коомунун (мындан ары Компания) уюштуруучусунун 2019-жылдын 3-декабырындагы «Фольк» Микрокредиттик компаниясы» Жоопкерчилиги чектелген коомуна кошулуу аркылуу Компанияны кайрадан түзүү тууралуу чечимин кабыл алгандыгына байланыштуу, Компаниянын 2008-жылдын 18-апрелиндеги №130 күбөлүгү 2020-жылдын 20-мартындан тартып жокко чыгарылды.