Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн эсине! 

 

Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош областынын Ноокат, Кара-Суу райондорунун жана Жалал-Абад областынын Сузак районунун аймагына өзгөчө абал режими киргизилгендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) жарандарга коронавирус инфекциясын андан ары жайылтуу тобокелдигинен алыс болуу үчүн алдын алуу чараларын бекем сактоо зарылдыгы тууралуу эскертет.  

Өзгөчө абал режими киргизилген шартта дагы Улуттук банк жарандардын кайрылууларын кароо иштерин улантып жатат. Ошентсе дагы, коомдук жайларга баруу зарылдыгы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу үчүн финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр Улуттук банкка же анын аймактык бөлүмдөрүнө өз кайрылууларын электрондук почтага жөнөтүү менен электрондук түрдө кайрыла алышат. Даректери төмөндө көрсөтүлгөн. 

Электрондук почтага кайрылуу жөнөткөн учурда, кайрылып жаткан адам милдеттүү түрдө өзүнүн аты-жөнүн (толук), байланышуу үчүн телефон номерин (үй, мобилдик же жумуш), жашаган жеринин дарегин көрсөтүүгө жана кайрылуунун мазмунун чагылдырууга тийиш. Мүмкүн болсо документтердин көчүрмөлөрүн дагы тиркеп коюуга болот.  

Улуттук банк электрондук түрдө кайрылууну алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде электрондук почта аркылуу кайрылган адамга кайрылуу келип түшкөн күнүн жана убактысын, ага берилген кириш каттоо номерин, байланышуу үчүн тиешелүү телефон номерлерин көрсөтүү менен кайрылуу кароого кабыл алынгандыгы же себебин негиздөө менен кароодон баш тартылгандыгы тууралуу электрондук билдирүү жөнөтөт. 

Электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылууну карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча арыз ээсине электрондук жооп берүүдөн тышкары, кайрылууда көрсөтүлгөн дарек боюнча кат жүзүндө кошумча жооп жөнөтүлөт.  

Жарандар финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселелери боюнча зарыл болгон маалыматты ыкчам алуу үчүн төмөндөгү телефондор аркылуу кайрыла алышат.  

 

Башкармалыктын атылышы 

Шаар коду, телефон номерлери 

Электрондук почтанын дареги 

Улуттук банктын  

борбордук аппараты 

0(555) 85 57 48 

0 (770) 73 73 49 

(0312) 61 04 86 (0312) 61 52 78 

mail@nbkr.kg 

Ош областтык башкармалыгы  

(03222) 48434 

(03222) 48375 

jsydykov@nbkr.kg 

Нарын областтык башкармалыгы  

(03522) 50442 

(03522) 50472 

uduyshenaliev@nbkr.kg 

Ысык-Көл областтык башкармалыгы  

(03922) 51251 

(03922)51247  

ftartykov@nbkr.kg 

Жалал-Абад областтык башкармалыгы  

(03722) 23884 

hakimbekov@nbkr.kg 

Талас областтык башкармалыгы  

(03422) 52270 

(03422) 52077  

iestebesov@nbkr.kg 

Баткен областындагы өкүлчүлүк 

(03622) 50446 

arazakov@nbkr.kg