Катышуучуларынын жалпы жыйынында 2020-жылдын 15-июнунда өзүн жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгына байланыштуу «Нурдамир» Кредиттик союзу (мындан ары КС) 2005-жылдын 20-апрелиндеги № 196 лицензиясы 2020-жылдын 24-июнунан тартып, жокко чыгарылды.  

Молдагазиева Зийнагуль КСтин ликвидаторы болуп дайындалды.