2020-жылдын 24-июлунда Улуттук банк тарабынан ЖАК «ОКСУС» микрофинансылык компаниясына» № 015 жана № 015/1 айрым банк операцияларын улуттук жана чет өлкө валюталарында жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы берилди.