Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт  

 

 

№  

п/п 

Аты-жөнү 

Жалпы балл 

Орточо балл 

Токтогул Рыспек 

73 

14,6 

Сарбагышев Н. 

73 

14,6 

Базаркулов Н. 

68 

13,6 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

Банктардын жоюучусу катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасына киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт  

 

 

№  

п/п 

Аты-жөнү 

Жалпы балл 

Орточо балл 

Токтогул Рыспек 

87 

17,4