КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

маалымат базасына талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт: 

  

  

- банктын жоюучусу (ликвидатор)  

  

- банктын убактылуу администратору  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалымат базасына киргизилген талапкерлер андан ары банктын жоюучусу же убактылуу администратору катары тиешелүү жагдайлар жаралган учурда дайындалышы мүмкүн.   

 

Документтерди 2023-жылдын 29-сентябрында саат 17:00дөн кечиктирбестен тапшыруу зарыл.   

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документтер кабыл алынбайт жана каралбайт.  

 

Бардык суроолор менен 31-29-37 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылсаңыздар.  

 

 

 

 Минималдуу квалификациялык талаптар (жүктөө) 

 

 Жеке маалымат тууралуу (жүктөө)   

 

 Анкета (жүктөө)  

 

 Документтердин тизмеги (жүктөө)  

 

 Убактылуу администратордун функционалдык милдеттери (жүктөө)  

 

 Банктын жоюучусунун функционалдык милдеттери (жүктөө)