1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 (№ 16 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Гранд КЭШ» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 20-майындагы № 5894 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 20-мартынан тартып 26-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин проспекти 6-14 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Обмен» алмашуу бюросунун 2017-жылдын 31-июлундагы № 5571 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 (№ 26 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Умар Компани» алмашуу бюросунун 2017-жылдын 19-сентябрындагы № 5578 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

4. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Москва көчөсү, үй № 86 (№ 28 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Экспо мани» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 28-ноябрындагы № 5955 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду.