Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын банк секторун өнүктүрүүнүн 2018-2021-жылдарга каралган негизги багыттар

Кыргыз Республикасынын банк секторун 2014-жылга чейин өнүктүрүүнүн негизги багыттары

Банк секторун 2011-жылдын акырына чейинки мезгил аралыгында өнүктүрүү стратегиясы