Кайта келүү
 Конъюнктура: 03 - 07 декабрь


Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар берилген: 

- Жеке ишкер Митрофанова Оксана Борисовнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 4-декабрында №5068 лицензия берилген, каттоо №3054. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Суюнбаев атындагы көчө, 142/2, "Бишкек-Сити" соода борбору. 

- Жеке ишкер Ашыркулова Чынара Азимкановнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 4-декабрында №5069 лицензия берилген, каттоо №3055. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чимкент көчөсү, 1 (батыш автобекети). 

- Жеке ишкер Нурматов Икрам Юлдашбаевичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 5-декабрында №5070 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош шаары, Курманжан Датка атындагы көчө, 370. 

- Жеке ишкер Шмидт Александра Игоревнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 6-декабрында №5071 лицензия берилген, каттоо №3056. Юридикалык дареги: Асанбай мкрну, 51-үй. 

 

2012-жылдын 3-декабрындагы Чечимдин негизинде төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелердин эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктөрү 2012-жылдын 3-декабрынан тартып кайтарылып алынган:  

- 2009-жылдын 29-апрелинде МКК "Gоlden Apple Credit" ЖЧКсына берилген №205 күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Нарвская көчөсү, 86-47. 

- 2011-жылдын 22-апрелинде МКК "Системы Бай Башат" ЖЧКсына берилген №360 күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Гагарин атындагы көчө, 275-9. 

- 2007-жылдын 30-мартында МКК "Байленд" ЖЧКсына берилген №75 күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бөкөнбаев атындагы көчө, 245, кв. 97. 

- 2010-жылдын 11-июнунда МКК "Элдоскредит" ЖЧКсына берилген №297 күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Джамгерчинов атындагы көчө, 213. 

- 2011-жылдын 22-февралындагы МКК "Оптим-Кредит" ЖЧКсына берилген №343 күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы көчө, 33/1. 

- 2009-жылдын 11-майындагы МКК "Дос и Компани" ЖЧКсына берилген №209 күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев көчөсү, 199, кв. 15. 

- 2012-жылдын 30-апрелинде МКК "Назмир" ЖЧКсына берилген №454 күбөлүк. Юридикалык дареги: Чүй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы көчө, 14. 

- 2011-жылдын 8-апрелинде МКК "Кут киреше" ЖЧКсына берилген №356 күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Көк-Жар мкрну, 23-24. 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Клирингдик система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 03-декабрынан 07- декабрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр  

(отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

12 746 053 432,26 

50 466 

1 625 600 435,52 

47 144 

11 120 452 996,74 

3 322 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%) 

100,0 

100,0 

12,8 

93,4 

87,2 

6,6 

анын ичинде 

(%) : 

 

 

 

 

 

 

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,6 

0,9 

1,7 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

20,6 

8,8 

17,9 

9,3 

21,0 

1,1 

БК кириш  

12,4 

27,4 

11,8 

29,1 

12,5 

3,4 

СФ чыгыш  

1,0 

6,8 

7,6 

7,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,7 

6,0 

5,7 

6,4 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде 

14 475 081 886,38 

47 753 

1 527 461 115,14 

44 585 

12 947 620 771,23 

3 168 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-1 729 028 454,12 

2 714 

98 139 320,38 

2 559 

-1 827 167 774,49 

154 

-11,9 

5,7 

6,4 

5,7 

-14,1 

4,9 

 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 

30-октябрына карата 

2012-жылдын 

07-декабрына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

158 924 

160 803 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода түйүндөрүндө 

 

809 

548 

261 

 

866 

605 

261 

Банкоматтардын саны 

248 

248