Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 19-февралындагы отурумунда төмөнкү токтом кароого алынып, кабыл алынды: 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө (№ 4\5).  

Чет мамлекеттик валюта менен иш алып барууда бузууларды кетирген финансылык мекемелерге карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын колдонулган чаралары  

2014 жылдын 13 февралынан 15 февралына чейинки мөөнөт ичинде Улуттук Банк жана Мамлекеттик салык кызматы менен биргелешип 130 акча алмаштыруу бюролорду текшерди.   

Чет мамлекеттик валюта менен иш алып барууда Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарын аткаруусун кароо боюнча жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктарынын негизинде, кассалык тартип бузуулар, чет элдик валюталарды алмаштыруудан баш тартуу, алмаштыруу операцияларды эсепке алуу учурунда кетирилген мыйзам бузуулар, анын ичинде терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы күрөшүүгө багытталган мыйзамдуулукту бузуу үчүн, айрым акча алмаштыруу бюролоруна көрсөтмөлөр берилип, ал эми айрым акча алмаштыруу бюролорунун лицензияларынын иш аракети токтотулду.  

Чет мамлекеттик валюта менен операцияларды алып барууга берилген лицензиясынын иш аракети (7 иш күнгө, ушул мөөнөттүн ичинде акча алмаштыруу бюролору мыйзам бузууларга жол бербөө учун иш аракеттерди кабыл алууга жана КРУБга отчет берүүгө тийиштүү) токтотулган акча алмаштыруу бюролорунун тизмеси:  

1. ЖИ Исмаилов Н.  

2. ЖИ Старжинская О. Ю.  

3. ЖИ Осокеев М. О.  

4. ЖИ Абдрахманов Ш.  

5. ЖИ Мырзалиев С. С.  

6. ЖИ Асылбеков М.  

7. ЖИ Акымбаев А,  

8. ЖИ Бездорнов О.И.  

9. ЖИ Усенова Г.  

10. ЖИ Тимошкин А.  

11. ЖИ Ибрагимов К.К.  

12. ЖИ Калыгул уулу Токтосун.  

Көрсөтмөлөр жөнөтүлгөн акча алмаштыруу бюролорунун тизмеси:  

1. ЖИ Исмаилова Н.Д.  

2. ЖИ Жообазаров Д.Б.  

3. ЖИ Сейдиналиев Б.Т.  

4. ЖИ Курманалиев Д.С.  

5. ЖИ Уразов М.С  

6. ЖИ Бекманбетов С.Ш.  

Улуттук банктын көрсөтмөлөрүнө ылайык, акча алмаштыруу бюролору үч иш күндүн ичинде бузууларды четтетүү боюнча отчет берүүгө тийиш.   

Коммерциялык банктарды текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча, жалпысынан айтканда, коммерциялык банктар өзүнүн ишкердигин лицензияда көрсөтүлгөн операциялардын чегинде алып барышкан. Чет мамлекеттик валютадагы акча каражаттар өнөктөштөр менен эсептешүү, кардарлардын тапшырмаларын аткаруу үчүн, андан сырткары, валюталык позицияны түздөө үчүн колдонулган.  

 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрүжокко чыгарылган, кайра кайтарылган: 

2014-жылдын 12-февралынан тартып, КС "Абдыкахар”2005-жылдын 17-мартындагы № 406 лицензиясы жокко чыгарылган. 2014-жылдын 16-февралындагы Жалпы чогулуштун протоколунун жана 2014-жылдын 19-февралындагы ФК БашкармасынынТөрагасынын билдирүүсүнүн негизинде. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат району, Жаңы-Нокат айылы. 

 

Банктар аралык төлөмдөрБанктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

системасы бардыгы 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

Көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

Көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

Көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 17-февралынан тартып 20-февралын кошо алган мезгил аралындагы көрсөткүчтөр (отчет мезгили) 

Абсолюттук мааниси  

17 479 545 041,96 

42 777 

1 197 310 437,74 

40 124 

16 282 234 604,22 

2 653 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

6,8 

93,8 

93,2 

6,2 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун  таза позициялары 

0,1 

1,7 

1,2 

1,8 

0,0 

0,0 

БК чыгыш 

7,3 

8,5 

17,4 

9,0 

6,5 

1,7 

БК кириш  

11,3 

40,8 

23,5 

43,2 

10,4 

4,6 

СФ  чыгыш 

0,03 

1,0 

0,5 

1,1 

0,0 

0,0 

СФ  кириш 

0,5 

14,7 

7,8 

15,7 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрү  

Абсолюттук мааниси  

14 962 591 871,41 

53 741 

1 426 019 406,67 

50 660 

13 536 572 464,74 

3 081 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

2 516 953 170,55 

-10 964 

-228 708 968,93 

-10 536 

2 745 662 139,48 

-428 

16,8 

-20,4 

-16,0 

-20,8 

20,3 

-13,9 

 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

17.02.2014 

21.02.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны   

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

262 819 

266 426 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда   

- соода түйүндөрүндө   

1293 

705 

588 

1300 

712 

588 

Банкоматтардын саны  

341 

343