Кайта келүү

 Конъюнктура: 3 - 7 мартУлуттук банк: Валюта рыногундагы жагдай турукташууда  

 

Кыргызстандын валюта рыногунда, негизинен алып сатарлыктан улам келип чыккан АКШ долларынын курсу 2014-жылдын 3 - 4-марттарында кескин жогорулоого дуушар болгон. Алмашуу бюролору, негизги өнөктөш мамлекеттердин саясий жана экономикалык турмушундагы болуп жаткан өзгөрүүлөргө байланыштуу белгисиздик жана кооптуу жагдайынын орун алып жатышынан пайдаланып, экинчилик рыногуна доллар менен еврого карата эч кандай негизсиз алмашуу курстарын сунуштаган. Ошентип, бул жагдай чет өлкө валютасына карата суроо-талаптын ашкере жогорулоосуна алып келген.  

Рыноктогу жагдайды жөнгө салуу үчүн Улуттук банк, акча-кредит саясатынын бардык инструменттерин колдонуу менен зарыл чараларды кабыл алган, ошондой эле коммерциялык банктардын жана алмашуу бюролорунун иш-аракеттерине мониторинг жүргүзүүнү күчөтүп, тартип бузгандарга карата тиешелүү санкцияларды колдонгон.  

Улуттук банк тарабынан өз учурунда көрүлгөн чаралардан улам, валюта рыногундагы жагдай акырындык менен өзүнүн туруктуу нугуна келүүдө. Алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүнө түрткү берген экономикалык себептеринин жоктугун эске алуу менен Улуттук банк, калайык калкты азырынча валюталык бүтүмдөргө тиешелүү чечимдерди кабыл албай турууга үндөп кетмекчи.  

 

 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайра кайтарылып алынган: 

- Талас областы, Бакай-Ата району, Маданият айылы, Казак көчөсү үй №70 дареги боюнча жайгашкан МКА "Оготурдун казынасы" Коомдук фондусуна жеке адамдарга жана юридикалык жактарга майда кредит берүүгө 2003-жылдын 6-февралында берилген №6 күбөлүгү, өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү 2013-жылдын 29-декабрындагы №1 чечимге ылайык, 2014-жылдын 6-мартынан тартып жокко чыгарылган. 

- Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Торгоев көчөсү (үй номери жок, Рахат дүкөнү) дареги боюнча жайгашкан МКА "Бай Кадам" Коомдук фондусуна жеке адамдарга жана юридикалык жактарга майда кредит берүүгө 2012-жылдын 13-декабрында берилген №202 күбөлүгү, уюштуруучунун өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү 2014-жылдын 18-февралындагы чечимине ылайык, 2014-жылдын 5-мартынан тартып жокко чыгарылган. 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү  

 

Банктар аралык төлөмдөр 

системасы, бардыгы болуп 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

2014-жылдын 03-мартынан тартып 07-мартын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчет мезгили) 

Абсолюттук мааниси  

17 981 896 284,67 

51 058 

1 541 947 054,09 

48 364 

16 439 949 230,58 

2 694 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

8,6 

94,7 

91,4 

5,3 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары  

0,2 

1,5 

1,9 

1,6 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

16,1 

16,5 

32,6 

17,3 

14,6 

1,0 

БКга түшкөндөр 

5,9 

28,2 

11,6 

29,5 

5,3 

4,6 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,1 

0,4 

0,8 

0,5 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

1,1 

18,6 

13,2 

19,7 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр  

Абсолюттук мааниси  

18 083 246 241,50 

55 043 

1 598 342 968,45 

51 914 

16 484 903 273,04 

3 130 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

-101 349 956,83 

-3 985 

-56 395 914,36 

-3 550 

-44 954 042,46 

-436 

-0,6 

-7,2 

-3,5 

-6,8 

-0,3 

-13,9 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

28.02.2014 

07.03.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

269 864 

271 436 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1313 

721 

592 

1315 

723 

592 

Банкоматтардын саны  

344 

345