Кайта келүү

 Конъюнктура: 7 - 11 апрель

 

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

1. "Мурод" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 11-апрелинде №5122 лицензиясы берилди. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай району, Үч-Коргон айылы, Исфайрам көчөсү, үйдүн номери жок, багыт катары биринчи светофор эсептелет.  

2. "Халил Имрон" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 11-апрелинде №5123 лицензиясы берилди. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай району, Үч-Коргон айылы, Исфайрам көчөсү, үйдүн номери жок, багыт катары биринчи светофор эсептелет.  

 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайра кайтарылган: 

1. МКК "Мейман Кредит Жардам" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө 2008-жылдын 8-апрелинде берилген эсептик каттоо жөнүндө № 125 күбөлүк, 2014-жылдын 1-апрелиндеги №1 өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү чечимге ылайык 2014-жылдын 8-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура району, Чымгент айылы, Шайырбек көч., 23. 

2. МКК "Намыс - Чолпонбай" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө 2010-жылдын 15-сентябрында берилген эсептик каттоо жөнүндө № 313 күбөлүк, 2014-жылдын 1-апрелиндеги №1 өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү чечимге ылайык 2014-жылдын 8-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура району, Чымгент айылы, Чолпонбай көчөсү, № 95. 

3. "Эрулук" кредиттик союзуна жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө 2002-жылдын 25-мартында берилген №357 лицензиясы, кредиттик союздун катышуучуларынын жалпы жыйынынын 2014-жылдын 25-мартындагы №1 өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү протоколуна ылайык 2014-жылдын 7-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Жети-Өгүз району, Барскоон айылы, Интернационалңная көч., 11. 

4. "Назим плюс" МКАга жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө 2009-жылдын 12-февралында берилген эсептик каттоо жөнүндө №166 күбөлүк, уюштуруучунун 2014-жылдын 9-апрелиндеги өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү чечимине ылайык 2014-жылдын 9-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Чолпон-Ата ш., Совет көч., номери жок ("Чолпон-Ата" базары). 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык 

төлөмдөр системасы, 

бардыгы болуп 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гроссовая система 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 7-апрелинен тартып 11-апрелди кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил)  

Абсолюттук мааниси  

26 076 595 442,02 

61 944 

1 799 251 341,06 

57 748 

24 277 344 100,96 

4 196 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

6,9 

93,2 

93,1 

6,8 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,1 

1,5 

1,5 

1,6 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

9,9 

4,8 

12,3 

5,1 

9,7 

1,1 

БКга түшкөндөр 

8,8 

41,0 

18,0 

43,9 

8,2 

2,1 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,8 

6,5 

12,1 

7,0 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,6 

10,3 

8,0 

11,1 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр  

Абсолюттук мааниси  

24 487 885 834,70 

61 420 

1 761 344 229,72 

58 056 

22 726 541 604,98 

3 364 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

3 283 662 027,93 

10 985 

480 241 173,61 

10 259 

2 803 420 854,32 

726 

13,4 

17,9 

27,3 

17,7 

12,3 

21,6 

 

  

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

04.04.2014 

11.04.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

280 876 

283 573 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1325 

731 

594 

1325 

731 

594 

Банкоматтардын саны  

349 

350