Кайта келүү

 Конъюнктура: 19 - 23 майТөмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

"ЭКС АлТо" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 22-майында № 5126 лицензиясы берилди. Юридикалык дареги: Ош шаары, Навои көч., үй номери жок. 

 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайра кайтарылган: 

Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "Кутунбет-Солто" ЖЧКсына 2008-жылдын 30-октябрында берилген № 168 күбөлүк, катышуучунун 2013-жылдын 21-декабрындагы жоюлуу жөнүндөгү чечимине ылайык, 2014-жылдын 21-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй району, Чүй айылы, Совет көч., № 187/13. 

Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "Нур Кут" ЖЧКсына 2012-жылдын 29-мартында берилген № 443 күбөлүк, катышуучунун 2014-жылдын 1-майындагы жоюлуу жөнүндөгү чечимине ылайык, 2014-жылдын 21-майынан тартып жокко чыгарылган.  

Юридикалык дареги: Бишкек ш., Москва көч., 209. 

Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "Ишеним капитал" ЖЧКсына 2012-жылдын 5-июлунда берилген № 462 күбөлүк, катышуучулардын жалпы чогулушунун 2014-жылдын 19-майындагы ишти токтотуу жөнүндөгү протоколуна ылайык 2014-жылдын 21-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Ысык-Ата району, Кант шаары, Ленин көч., 68. 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык 

төлөмдөр системасы, 

бардыгы болуп 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гроссовая система 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 19-апрелинен тартып 23-майын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил)  

Абсолюттук мааниси  

32 693 576 605,33 

64 125 

1 823 451 386,47 

59 923 

30 870 125 218,86 

4 202 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

5,6 

93,4 

94,4 

6,6 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,1 

1,4 

1,0 

1,5 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

4,9 

9,1 

18,3 

9,6 

4,1 

1,0 

БКга түшкөндөр 

8,0 

50,7 

23,6 

54,0 

7,1 

3,6 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,03 

0,6 

0,5 

0,7 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,2 

4,4 

3,4 

4,7 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр  

Абсолюттук мааниси  

31 300 774 027,14 

67 330 

1 931 022 312,71 

62 778 

29 369 751 714,43 

4 552 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

1 392 802 578,19 

-3 205 

-107 570 926,24 

-2 855 

1 500 373 504,44 

-350 

4,4 

-4,8 

-5,6 

-4,5 

5,1 

-7,7 

 

  

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

16.05.2014 

23.05.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

290 395 

296 416 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1333 

736 

597 

1341 

736 

605 

Банкоматтардын саны  

354 

354