Кайта келүү

 Конъюнктура: 9 - 13 июнь

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттерине улуттук валюта жөнүндө, нак акчаларды жүгүртүү жана жасалма акча жасоочулук тууралуу маалымат берди.  

 Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Экономика жана финансы институтунун “Акча-кредит мамилелери жана банктар” кафедрасынын 4 5-курсатынын студенттери 11-июнь күнү Улуттук банкка келип кетишкен.  

Студенттер, Улуттук банктын музейинде жайгашкан нумизматикалык көргөзмөнү көрүп чыгышты. Экскурсия учурунда алар адам тарыхында болгон алгачкы төлөм инструменттери жөнүндө кабардар болуп, ошондой эле азыркы учурдагы акчалар тууралуу маалымат алышты жана ар башка мезгилде жана ар башка өлкөлөр тарабынан чыгарылган акча белгилери экспонаттар менен, анын ичинде кыргыз элинин тарыхы, өлкөнүн жаратылышы менен жаныбарлар дүйнөсү түбөлүккө калтырылган Кыргызстандын азыркы банкноттору жана монеталары менен таанышты.   

Улуттук банктын Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бөлүмүнүн адистери болочок экономисттерге улуттук валютанын калыптануу баскычтары тууралуу, республикада нак акчаларды жүгүртүүнү жөнгө салуу, кыргыз банкноттору менен монеталарын чыгаруу, ошондой эле эскилиги жеткен жана жараксыз акчалар кандай жол менен алмаштырыла тургандыгы жөнүндө айтып беришти.  

 Келечекте жасалма банкнотторду түп нускасынан оңой айырмалап билүү жана жасалма акча жасоочулукка алданып калбас үчүн студенттерге акча банкнотторунун коргоо элементтери ачык көрсөтүлүп, түшүндүрмө берилди.  

 Студенттер экскурсия учурунда алган маалыматтарга канааттанып, өздөрү үчүн көп пайдалуу маалымат алышкандыгын баса белгилешти.   

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

 

МКК " Фольк " ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө 2014-жылдын 4-июнунда № 484 күбөлүгү берилди. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жунусалиев көч., ү.66, кв. 18 

 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайра кайтарылган: 

Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКК "Удобный Кредит" ЖЧКсына 2012-жылдын 26-апрелинде берилген № 453 күбөлүк, МКК "Удобный Кредит" ЖЧКсынын катышуучуларынын 2014-жылдын 4-июнундагы жалпы жыйынынын өзү жоюлуу жөнүндөгү №2 чечимине ылайык, 2014-жылдын 11-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Дэн Сяопин пр., 302/1. 

Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө "Дэкадэс" кредиттик союзуна 2002-жылдын 26-апрелинде берилген № 380 лицензия, Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2014-жылдын 29-майындагы 19/6 токтомуна ылайык, 2014-жылдын 12-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Токтогул району, Арал айылы, Акишов көч., 30. 

Жеке ишкер Мирзаев Батыржон Бахадировичке 2012-жылдын 17-сентябрында берилген №5053 лицензия, ЖИ У.М.Зулиновдун 2014-жылдын 6-июнундагы арызына ылайык, 2014-жылдын 10-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0-катар, алмашуу бюросу №10. 

Жеке ишкер Зулинов Уткирбек Марипжановичке 2012-жылдын 20-июлунда берилген №5021 лицензия, ЖИ Б.Б Мирзаевдин 2014-жылдын 5-июнундагы арызына ылайык, 2014-жылдын 10-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Араван айылы, Б.Айдаров көч., 3. 

 

Межбанковские платежи 

Показатели межбанковских платежных систем (МПС) 

 

Всего МПС 

в том числе 

Клиринговая система 

Гроссовая система 

объем, 

сом 

количество, 

штук 

объем, 

сом 

количество, 

штук 

объем, 

сом 

количество, 

штук 

Показатели за период c 9 по 13 июня 2014 г. (отчетный период) 

Абсолютное значение  

34 711 771 012,99 

72 669 

2 151 725 149,72 

67 786 

32 560 045 863,27 

4 883 

Доля в платежах МПС(%)  

100,0 

100,0 

6,2 

93,3 

93,8 

6,7 

в том числе  

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Чистые позиции ЕМПЦ  

0,1 

1,2 

1,4 

1,3 

0,0 

0,0 

Исходящие ЦК  

7,4 

9,2 

21,9 

9,8 

6,4 

0,8 

Входящие ЦК  

5,3 

43,5 

15,1 

46,4 

4,7 

3,1 

Исходящие СФ  

0,6 

7,0 

10,1 

7,5 

0,0 

0,0 

Входящие СФ 

0,6 

11,7 

10,3 

12,5 

0,0 

0,0 

Средненедельные показатели за прошлый месяц 

Абсолютное значение 

33 221 428 703,24 

67 008 

1 864 534 419,42 

62 079 

31 356 894 283,81 

4 930 

Отклонение показателей за отчетный период от средненедельных показателей за прошлый месяц 

Абсолютное значение 

1 490 342 309,75 

5 661 

287 190 730,30 

5 707 

1 203 151 579,46 

-47 

4,5 

8,4 

15,4 

9,2 

3,8 

-0,9 

  

Показатели системы Элкарт 

По состоянию на 

06.06.2014 

13.06.2014 

Общее количество выпущенных карт   

(без учета перевыпущенных)  

 

300 799 

   

 

302 802 

   

Количество pos-терминалов:  

- в банках   

- в торговых точках   

 

1346 

742 

605 

 

1354 

741 

613 

Количество банкоматов  

354 

354