Кайта келүү

 Конъюнктура: 30 июнь - 4 июль


Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

"Багдан" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 27-июнунда № 5136 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросунун каттоодон өткөн номери №3127. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу көч., 190. 

 

 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайра кайтарылган: 

1. МКК " Курманжан " ЖЧКсына 2011-жылдын 22-июлунда берилген № 387 күбөлүк, Компанияны уюштуруучунун 2014-жылдын 24-июнундагы №3 чечиминин негизинде, 2014-жылдын 30-июнунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, М.Горький көч., 36. 

2. "Татыктуу" кредиттик союзуна 2002-жылдын 16-январында берилген № 322 лицензия, кредиттик союздун катышуучуларынын 2014-жылдын 27-июнундагы жалпы жыйынынын №2 протоколунун негизинде (өзү жоюлуу жөнүндөгү) 2014-жылдын 2-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Токтогул району, Токтогул шаарчасы, Сүйөркулов көч., үй 32, кв. 17. 

3. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүүгө жеке ишкер Данышманов Эмил Маматкадыровичке алмашуу бюросуна 2012-жылдын 1-августунда берилген № 5033 лицензия (комплекстүү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча мыйзам бузууларга жол берүүлөр аныкталган, лицензияны кайтарып алуу жөнүндө Төраганын орун басарынын колу коюлган 2014-жылдын 17-мартындагы №172-12/1933 кат жөнөтүлгөн) 2014-жылдын 3-июлунан тартып кайра кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов көч., 150. 

4. Жеке ишкер Султанов Шерзода Абдуллажановичке алмашуу бюросуна 2012-жылдын 27-августунда берилген № 5040 лицензия, 2014-жылдын 25-июнунда берилген өтүнүч катынын негизинде, 2014-жылдын 30-июнунан тартып кайра кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат ш., Борбордук базар (күркө №8). 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр  

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык 

төлөмдөр системасы, 

бардыгы болуп 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук система 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 30-июнунан тартып 04-июлун кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил)  

Абсолюттук мааниси  

34 544 509 983,52 

85 946 

2 601 104 001,82 

78 007 

31 943 405 981,70 

7 939 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

7,5 

90,8 

92,5 

9,2 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,1 

1,1 

1,1 

1,2 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

14,5 

16,6 

40,3 

18,2 

12,4 

0,5 

БКга түшкөндөр 

6,7 

40,4 

12,3 

44,3 

6,3 

2,2 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,04 

0,3 

0,5 

0,4 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

1,1 

11,8 

15,0 

13,0 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр  

Абсолюттук мааниси  

33 874 528 871,28 

68 029 

1 937 268 520,27 

62 815 

31 937 260 351,01 

5 214 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

669 981 112,24 

17 917 

663 835 481,55 

15 192 

6 145 630,69 

2 725 

2,0 

26,3 

34,3 

24,2 

0,02 

52,3 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

27.06.2014 

04.07.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

307 447 

309 286 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1360 

747 

613 

1361 

747 

614 

Банкоматтардын саны  

364 

368