Кайта келүү

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

 

"Наше дело Кей Джи" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 5-августунда № 5139 лицензиясы берилди. Каттоодон өткөндүгү жөнүндө каттын № 3130. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва көч., 121. 

"Жетиген-Талас" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 7-августунда № 5140 лицензиясы берилди. Каттоодон өткөндүгү жөнүндө каттын № 3131. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов көч., 150, 29-орун. 

 

 

 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары/күбөлүктөрү жокко чыгарылган, кайра кайтарылган: 

 

Нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө Алымкулова Айнура Самарбековнага 2012-жылдын 14-сентябрында берилген № 5051 лицензия, жеке ишкер А.С.Алымкулованын 2014-жылдын 4-августундагы өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү арызына ылайык, 2014-жылдын 4-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., П.Лумумбы атындагы көчө, 54 “а”. 

Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКА "Оттук-Кредит" коомдук фондусуна 2004-жылдын 22-апрелинде берилген № 65 күбөлүк, уюштуруучунун 2014-жылдын 1-августундагы №1 чечимине ылайык, 2014-жылдын 8-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Оттук айылы, №50 кесиптик лицей.  

Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКА "Салый-апа" коомдук фондусуна 2009-жылдын 20-ноябрында берилген № 182 күбөлүк, уюштуруучулардын жалпы жыйынынын 2014-жылдын 31-июлундагы №20 протоколуна ылайык, 2014-жылдын 8-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Кара-Чий айылы, Жантай көчөсү, 8.  

“Волостанит” кредиттик союзуна 2002-жылдын 17-майында берилген № 390 лицензия, “Волостанит” кредиттик союзунун кезексиз жалпы жыйынынын 2014-жылдын 25-июлундагы протоколуна ылайык, 2014-жылдын 4-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Оторбаев атындагы көчө, №68. 

Жеке адамдарга жана юридикалык жактарга микрокредит берүүгө МКА "АККА-Финанс" ЖЧКсына 2011-жылдын 28-июлунда берилген № 389 күбөлүк, ЖЧК катышуучусунун 2014-жылдын 1-августундагы өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү чечимине ылайык, 2014-жылдын 5-августунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Парковая көч., 65. 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык төлөмдөр системасы, бардыгы болуп 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гроссовая система 

көлөмү

сом 

саны, даанасы 

көлөмү

сом 

саны, даанасы 

көлөмү

сом 

саны, даанасы 

2014-жылдын 08-августан тартып 02-августун кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

34 544 628 645,79 

67 623 

1 981 616 906,87 

62 768 

32 563 011 738,92 

4 855 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

5,7 

92,8 

94,3 

7,2 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун  таза позициялары 

0,1 

1,3 

1,1 

1,4 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

8,0 

10,0 

21,0 

10,8 

7,2 

0,7 

БКга түшкөндөр 

4,5 

42,7 

14,4 

45,8 

3,9 

2,7 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,4 

2,5 

7,2 

2,7 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,5 

10,6 

8,8 

11,4 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

36 016 219 398,63 

75 160 

2 032 055 965,98 

69 715 

33 984 163 432,66 

5 445 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

-1 471 590 752,84 

-7 537 

-50 439 059,11 

-6 947 

-1 421 151 693,74 

-590 

-4,1 

-10,0 

-2,5 

-10,0 

-4,2 

-10,8 

  

 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

02.08.2014 

08.08.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны   

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

 

315 559 

   

 

316 604 

   

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда   

- соода түйүндөрүндө   

 

1381 

753 

628 

 

1383 

755 

628 

Банкоматтардын саны  

381 

382