Кайта келүү

 Конъюнктура: 11 - 15 август

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

"Учкоргон-Манас" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 13-августунда № 5141 лицензиясы берилди. Юридикалык дареги: Талас областы, Манас району, Кеңеш айылы, “Чон-Капка” бажы өткөрмө жайынын жанында жайгашкан. 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык 

төлөмдөр системасы, 

бардыгы болуп 

анын ичинде 

Клиринг 

системасы 

Гросстук 

системасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 11-августтан тартып 15-августун кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

32 707 404 777,50 

77 749 

1 958 280 306,58 

72 811 

30 749 124 470,92 

4 938 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

6,0 

93,6 

94,0 

6,4 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун  таза позициялары 

0,1 

1,2 

1,4 

1,3 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

9,4 

6,4 

18,7 

6,7 

8,8 

0,9 

БКга түшкөндөр 

7,9 

47,7 

20,5 

50,7 

7,1 

2,5 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,3 

4,8 

5,0 

5,1 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,6 

11,1 

10,2 

11,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

36 016 219 398,63 

75 160 

2 032 055 965,98 

69 715 

33 984 163 432,66 

5 445 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

-3 308 814 621,13 

2 589 

-73 775 659,40 

3 096 

-3 235 038 961,74 

-507 

-9,2 

3,4 

-3,6 

4,4 

-9,5 

-9,3 

 

  

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

08.08.2014 

15.08.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны   

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

316 604 

317361 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда   

- соода түйүндөрүндө   

1383 

755 

628 

1396 

757 

636 

Банкоматтардын саны  

382 

384