Кайта келүү

 Конъюнктура: 7 - 10 октябрь

 

Төмөнкү алмашуу бюролордун лицензиялары жокко чыгарылган: 

1) Жеке ишкер Нематжон угли Мухаммадюнуска 2012-жылдын 16-июлунда нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген № 5016 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Өзгөн шаары (борбордук базардын күрүч саткан катары); 

2) Жеке ишкер Жоошбеков Пазыл Сулаймановичке 2011-жылдын 6-октябрында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген № 4765 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары Туратали базары (эски катар №3-пункт); 

3) Жеке ишкер Боронова Наргиза Камчыбековнага 2011-жылдын 6-октябрында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген № 4764 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары Туратали базары (эски катар №3-контейнер); 

4) Жеке ишкер Уринбаев Сабиржан Каримовичке 2011-жылдын 11-октябрында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген № 4768 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары Туратали базары 0 катар №11-пункт; 

5) Жеке ишкер Жумабаев Анваржан Эргешовичке 2011-жылдын 11-октябрында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген № 4767 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары Туратали базары 0 катар №6-пункт; 

6) Жеке ишкер Эргешов Шукуржан Гуламжановичке 2011-жылдын 11-октябрында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген № 4766 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары Туратали базары 0 катар №8-контейнер; 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык 

төлөмдөр системасы, 

бардыгы болуп 

в том числе 

Клиринг системасы 

Гроссовая системасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 07-октябрынан тартып 10- октябрын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

28 256 122 858,65 

58 594 

1 758 171 167,28 

53 728 

26 497 951 691,37 

4 866 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

6,2 

91,7 

93,8 

8,3 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,1 

1,3 

1,7 

1,5 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

11,0 

7,5 

20,8 

8,1 

10,4 

0,7 

БКга түшкөндөр 

6,0 

44,0 

15,9 

47,6 

5,4 

3,9 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,5 

1,7 

7,7 

1,8 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,4 

9,0 

6,1 

9,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

25 103 421 653,20 

82 690 

2 093 868 587,22 

76 962 

23 009 553 065,98 

5 728 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

3 152 701 205,45 

-24 096 

-335 697 419,94 

-23 234 

3 488 398 625,39 

-862 

12,6 

-29,1 

-16,0 

-30,2 

15,2 

-15,1 

 

  

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

07.10.2014 

10.10.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

329 513 

331 345 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1436 

764 

672 

1439 

765 

674 

Банкоматтардын саны  

401 

400