Кайта келүү

 Конъюнктура: 13 - 17 октябрьКыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы отурумунда төмөнкү маселелер каралып, тиешелүү токтомдор кабыл алынган:  

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө” (№ 45\1); 

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 “Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайы классификациясын колдонуунун убактылуу тартиби жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (№ 45\2).  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 100 сом жана 200 сом номиналындагы эстелик банкнотторду жүгүртүүгө киргизүүдө.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2014-жылдын 20-октябрынан тартып белгилүү төкмө акын, композитор жана комузчу Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгы жана кыргыздын чыгаан лирик акыны, драматургу жана котормочуАлыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесинин урматына «Токтогулга 150 жыл» жана «Алыкул Осмоновго 100 жыл» деген эстелик жазуулар түшүрүлгөн 100 сом жана 200 сом номиналындагы эстелик банкнотторду жүгүртүүгө чыгарды.  

100 сом номиналындагы эстелик банкноттун сүрөттөлүшү:  

Суу белгисинин актай тилкесинде улуттук ою чийим алкагында Токтогул Сатылгановдун алтын түстүү элеси түшүрүлгөн жана «Токтогулга 150 жыл» көгүш түстө берилген, жазуулар жана ою чийим түшүрүлгөн элес офсеттик басма ыкмасында аткарылган. Банкноттун бети атайы Securicoat™ лагы менен капталат. Көмүскө сүрөттөлүш Dynamic© ыкмасында түшүрүлгөн.  

Эстелик банкнот сериялык номер ТС 150 (Токтогул Сатылгановго 150 жыл) аббревиатурасынан башталып андан ары сериялык номерлер коштолуп берилет (0001ден 3000ге чейин). Эстелик банкноттун тиражы 3000 даанада чыгарылган.  

 


200 сом номиналындагы эстелик банкноттун сүрөттөлүшү:  

Суу белгисинин актай жеринде «Алыкул Осмоновго 100 жыл» жазуусу көл толкунун чагылдырган. Ою чийменин алкагында улуу акындын калем сабы алтын түстө түшүрүлгөн, жазуулар, ою чийиме жана калем саптын сүрөттөлүшү интаглио басма ыкмасында аткарылган.  

Эстелик банкноттор сериялык номер АО (Алыкул Осмонов) аббревиатурасынан башталып жана андан ары сериялык номерлер коштолуп берилет (0001ден 3000ге чейин). Эстелик банкноттун тиражы 3000 даанада чыгарылган.  

Эстелик банкноттор Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.  

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

 

1. "Прайм Лидер"ЖЧКсына 2014-жылдын 17-октябрында нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө № 5158 лицензиясы берилди. Алмашуу бюронун каттоо номери № 3150. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы көч. 176 А 

2. "Умут" ломбард кошумча жоопкерчиликтүү коомуна 2014-жылдын 17-октябрында нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө № 5157 лицензиясы берилди. Алмашуу бюронун каттоо номери № 3149. Юридикалык дареги: Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы көч. "Жайыл" базары №5-павильону.  

Төмөнкү алмашуу бюролордун лицензиялары жокко чыгарылган: 

1) Жеке ишкер Джолдошбаева Динара Султанбековнага 2012-жылдын 17-июлунда нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген № 5018 лицензиясы жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чүй областы Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы көч. "Жайыл" базары №5-павильону.  

2) Жеке ишкер Нестерова Ирина Юрьевнага 2011-жылдын 17-октябрында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген № 4770 лицензиясы жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары “Дордой” соода комлекси борбордук өтмөк 27-павильон валюталарды алмашуу контейнери 24  

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык төлөмдөр системасы, бардыгы болуп 

в том числе 

Клиринг системасы 

Гроссовая системасы  

көлөмү

сом 

саны, даанасы 

көлөмү

сом 

саны, даанасы 

көлөмү

сом 

саны, даанасы 

2014-жылдын 13-октябрынан тартып 17- октябрын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

34 119 453 269,77 

79 308 

2 041 903 585,74 

72 416 

32 077 549 684,03 

6 892 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

6,0 

91,3 

94,0 

8,7 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун  таза позициялары 

0,1 

1,2 

1,5 

1,4 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

7,0 

5,5 

14,7 

5,9 

6,5 

0,7 

БКга түшкөндөр 

8,0 

46,4 

24,5 

50,3 

6,9 

5,7 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,1 

3,3 

2,1 

3,7 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,5 

9,0 

7,6 

9,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

25 103 421 653,20 

82 690 

2 093 868 587,22 

76 962 

23 009 553 065,98 

5 728 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

9 016 031 616,57 

-3 382 

-51 965 001,48 

-4 546 

9 067 996 618,05 

1 164 

35,9 

-4,1 

-2,5 

-5,9 

39,4 

20,3 

  

 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

10.10.2014 

17.10.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны   

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

331 345 

333 137 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда   

- соода түйүндөрүндө   

 

1439 

765 

674 

 

1439 

765 

674 

Банкоматтардын саны  

400 

414