Кайта келүү

 Конъюнктура: 17 - 21 ноябрь

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

1. "Обмен валют у Сергея" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 17-ноябрында № 5172 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 3172. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук өтмөк, 24-контейнер. 

2. "Кененбай плюс" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 18-ноябрында № 5173 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 3174. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Панфилов көч., 58. 

3. "Эталы" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 18-ноябрында № 5174 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 3175. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин пр. үй № 4, 13-кв.  

4. "Три пятерки Экспресс" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 20-ноябрында № 5175 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 3176. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу көч., 253. 

5. "Арбай и компани" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 20-ноябрында № 5176 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 3177. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин пр. үй № 4, 15-кв.  

6. "Топ финанс" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 21-ноябрында № 5177 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 3178. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов көч., 115 А ("Дордой Плаза" соода оюн-зоок комплекси). 

7. Күрөөкана "Блиц Кредит" кошумча жоопкерчиликтүү коомуна нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө 2014-жылдын 21-ноябрында № 5178 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 3179. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев көч., үй 129, 2-кв. 

 

 

 

Төмөнкү БФКМдердин лицензиялары жокко чыгарылган: 

1) Нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө "Тилен-Апа" кредиттик союзу" коммерциялык кооперативине 2001-жылдын 26-декабрында берилген № 320 лицензия жокко чыгарылды. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Тамчы айылы, Манас көч., үй номери жок (айыл өкмөтү имаратында). 

2) Нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө жеке ишкер Рогачева Оксана Викторовнага 2011-жылдын 6-декабрында берилген № 4807 лицензия жокко чыгарылды. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу көч., 253. 

3) Нак чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүүгө күрөөкана "Блиц Кредит" кошумча жоопкерчиликтүү коомуна 2012-жылдын 3-февралында берилген № 4837 лицензия жокко чыгарылды. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев көч., үй №129, 2-кв. 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

системасы, бардыгы болуп 

в том числе 

Клиринг системасы 

Гроссовая системасы  

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

2014-жылдын 17-ноябрынан тартып 21- ноябрын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

23 400 125 450,23 

67 883 

1 916 453 529,30 

62 317 

21 483 671 920,93 

5 566 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

8,2 

91,8 

91,8 

8,2 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,1 

1,3 

1,3 

1,4 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

8,3 

7,2 

15,5 

7,7 

7,7 

2,6 

БКга түшкөндөр 

15,4 

49,9 

29,1 

54,1 

14,2 

2,9 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,03 

0,5 

0,4 

0,6 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,2 

4,4 

2,1 

4,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

28 274 625 271,84 

74 804 

2 028 922 238,88 

68 782 

26 245 703 032,96 

6 022 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

-4 874 499 821,61 

-6 921 

-112 468 709,58 

-6 465 

-4 762 031 112,03 

-456 

-17,2 

-9,3 

-5,5 

-9,4 

-18,1 

-7,6 

 

  

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

14.11.2014 

21.11.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

340 803 

344 129 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1442 

765 

674 

1443 

768 

675 

Банкоматтардын саны  

420 

422