Кайта келүү

 Конъюнктура: 1 - 5 декабрьТөмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

1. "Фунт обмен" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 2-декабрында № 5184 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу 3186 номеринде каттоодон өткөн. Алмашуу бюросу: Бишкек шаары, Дэн-Сяопин пр., 4-14 дареги боюнча жайгашкан. 

 

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык төлөмдөр  

системасы, бардыгы болуп 

в том числе 

Клиринг системасы 

Гроссовая системасы 

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

көлөмү

сом 

саны,  

даанасы 

2014-жылдын 1-декабрынан тартып 5-декабрын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

37 324 018 202,94 

62 974 

2 034 097 984,37 

57 012 

35 289 920 218,57 

5 962 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

5,4 

90,5 

94,6 

9,5 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,11 

1,5 

1,9 

1,7 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

15,1 

12,6 

28,7 

13,8 

14,3 

0,8 

БКга түшкөндөр 

6,7 

40,4 

14,9 

44,2 

6,2 

3,5 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,02 

0,3 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,2 

6,5 

3,9 

7,1 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

27 812 484 023,60 

66 885 

1 886 883 340,51 

61 476 

25 925 600 683,09 

5 409 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

9 511 534 179,34 

-3 911 

147 214 643,86 

-4 464 

9 364 319 535,48 

553 

34,2 

-5,8 

7,8 

-7,3 

36,1 

10,2 

 

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

28.11.2014 

05.12.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

348 470 

351 406 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1443 

768 

675 

1449 

774 

675 

Банкоматтардын саны  

422 

423