Кайта келүү

 Конъюнктура: 8 - 12 декабрь

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 8-декабрында болуп өткөн отурумунда төмөнкү маселелер каралып, тиешелүү токтомдор кабыл алынган:  

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы №50/1 "Банктардын милдеттүү камдарынын күндөлүк минималдуу деңгээли жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" (№ 54/2). 

 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" (№ 54/4). 

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Вестерн Юнион" акча которуулар системасынын оператору - банктык эмес кредиттик уюм "Вестерн Юнион ДП Восток" ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2014-жылдын 4-декабрында каттоодон өтүп, ага 1012041214 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "Золотая Корона" акча которуулар системасынын оператору - "Платежный центр" банктык эмес эсептешүү кредиттик уюму (ЖЧКсы) Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2014-жылдын 4-декабрында каттоодон өтүп, ага 1013041214 каттоо номери ыйгарылган.  

- Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды ишке ашыруу эрежелерине ылайык (өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы №34/10 токтомуна ылайык), "MoneyGram" акча которуулар системасынын оператору - MoneyGram Payment Systems, Inc Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар системасы боюнча кызмат көрсөтүүчү Операторлор реестринде 2014-жылдын 4-декабрында каттоодон өтүп, ага 1011041214 каттоо номери ыйгарылган.  

 

 

Төмөнкү БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилди: 

- "777 плюс 7" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 8-декабрында № 5185 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу 3187 номеринде каттоодон өткөн. Алмашуу бюросу: Бишкек шаары, Кожевенная көчөсү 1, 2-күркө, № 105 соода орунунда жайгашкан. 

- Күзөт агенттиги "Кара Барс" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 10-декабрында № 5186 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу № 3188 номеринде каттоодон өткөн. Алмашуу бюросу: Бишкек шаары, Ж. Бөкөнбаев атындагы көчө 59 "А" дареги боюнча жайгашкан. 

- "Малетина" ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2014-жылдын 10-декабрында № 5187 лицензиясы берилди. Алмашуу бюросу № 3189 номеринде каттоодон өткөн. Алмашуу бюросу: Бишкек шаары, Тынчтык проспекти № 9 дареги боюнча жайгашкан. 

 

 

Төмөнкү алмашуу бюролорунун лицензиялары жокко чыгарылган/кайтарылып алынган: 

- МКК "Алтын Булак Капитал" ЖЧКсына 2008-жылдын 10-декабрында берилген № 183 күбөлүк жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Алдашев атындагы көчө, үй номери жок; 

- КС "Забема" финансылык кооперативине 2001-жылдын 11-майында берилген № 243 лицензия кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин көчөсү 428.  

 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

 

Банктар аралык төлөмдөр Банктар аралык төлөмдөр системасынын көрсөткүчтөрү 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

системасы, бардыгы болуп 

в том числе 

Клиринг системасы 

Гроссовая системасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

көлөмү

сом 

саны, 

даанасы 

2014-жылдын 08-декабрынан тартып 12- декабрын кошо алган мезгил аралыгындагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил) 

Абсолюттук мааниси  

43 087 684 814,76 

73 733 

2 231 532 125,77 

67 072 

40 856 152 688,99 

6 661 

Банктар аралык төлөмдөр системасынын төлөмдөрдөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

5,2 

91,0 

94,8 

9,0 

анын ичинде 

(%) :  

  

  

  

  

  

  

Бирдиктүү банктар аралык процессинг борборунун таза позициялары 

0,1 

1,2 

1,4 

1,3 

0,0 

0,0 

БКдан жөнөтүлгөндөр 

5,4 

9,5 

21,6 

10,4 

4,5 

0,6 

БКга түшкөндөр 

6,3 

42,0 

16,8 

45,9 

5,7 

3,2 

СФдан жөнөтүлгөндөр 

0,4 

5,7 

7,1 

6,2 

0,0 

0,0 

СФга түшкөндөр 

0,4 

9,0 

7,9 

9,8 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниси  

27 812 484 023,60 

66 885 

1 886 883 340,51 

61 476 

25 925 600 683,09 

5 409 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн отчет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдү четтетүү 

Абсолюттук мааниси  

15 275 200 791,16 

6 848 

344 648 785,26 

5 596 

14 930 552 005,90 

1 252 

54,9 

10,2 

18,3 

9,1 

57,6 

23,1 

 

  

Элкарт системасынын көрсөткүчтөрү 

Абалга карата 

05.12.2014 

12.12.2014 

Чыгарылган карттардын жалпы саны  

(ашыкча чыгаргандарды эсепке албаганда)  

351 406 

354 387 

Рos-терминалдардын саны  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1449 

774 

675 

1485 

768 

717 

Банкоматтардын саны  

423 

426