Кайта келүү

Дойче БундесБанк менен кызматташуу 

Кызматташуу башталган мезгил: 2004-жыл 

Кызматташуунун негизги багыттары: 

- банктардын капиталы боюнча талаптар түзүмүнө тиешелүү консультациялар; 

- банктардын капиталына Базель 1 жана Базель 2 ылайык талаптарды коюу үчүн тобокелдиктерди эске алуу менен салмактанып алынган активдерди эсептөө

- система үчүн олуттуу мааниге ээ банктар жана башка банктар үчүн капитал боюнча талаптарды белгилөө тартиби.