Кайта келүү

Польша Улуттук банкы менен кызматташуу 

Кызматташуу башталган мезгил: 2004-жыл 

Кызматташуунун негизги багыттары: 

- эл аралык камдарды жана финансылык тобокелдиктерди жөнгө салуу; 

- финансылык сабаттуулук маселелери; 

- бухгалтердик эсепке алууну жана отчет берүүнү уюштуруу маселелери.