Кайта келүү

Швейцария Улуттук банкы менен кызматташуу 

Кызматташуу башталган мезгил: 1993-жыл 

Кызматташуунун негизги багыттары: 

- Кыргыз Республикасынын экономикасынын макроэкономикалык моделин иштеп чыгуу боюнча изилдөө долбоору; 

- Кыргыз Республикасынын финансы рынокторунда операциялардын жүргүзүлүшүн автоматташтырууга мүмкүндүк берген Автоматташтырылган тоорук системасын колдонууга киргизүү

- Улуттук банктын коммуникациялык саясатын өркүндөтүү

- Ички аудит маселелери боюнча семинар.