Кайта келүү

Корея Банкы менен кызматташуу 

Кызматташуунун башталышы: 2021-жыл 

Кызматташуунун негизги багыттары: 

Биргелешип изилдөө долбоорун жүргүзүү боюнча иштер жүрүүдө