Кайта келүү

Экономика башкармалыгы 

 

Экономика башкармалыгынын негизги максаты - акча-кредит саясатын иштеп чыгуу.