Кайта келүү

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы 

 

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын негизги максаты Улуттук банктын акча-кредит саясатын ишке ашыруу жана эл аралык камдарды натыйжалуу тескөө